Jašiūnų Balinskių dvaro sodybos oficinos ir svirno atidarymas

Nuo 1402 metų Jašiūnai priklausė Radviloms. Ir tik šiems nusigyvenus, dvarą 1811 metais nusiperka Balinskiai. Dvaro sodybos kompleksą sudaro klasicizmo stilinių bruožų svirnas, oficina, arklidės, ratinė, kumetynas. Rūmus supa 11 ha parkas.

Šiandien oficialiai atidaryti restauruotas svirnas ir oficina. Tai ERPF Interreg projektas „Lietuvių ir lenkų bendradarbiavimas, siekiant išsaugoti kultūros išteklius ir kurti pagrindą turizmui”.

Oficinoje įrengta interaktyvi ekspozicija, pasakojanti apie Radvilų valdymo laikotarpį. Savotiškai nustebina du interaktyvūs, periodiškai sujudantys paveikslai.

Svirne atidarymo proga surengta paroda. Lankytojai gali apžvelgti medžio meistrų Dainius Mačiokas, Sauliaus Lampicko ir Jono Bugailiškio darbus. Visa svirno palubė papuošta šiaudų sodais, tik niekur nepavyko rasti paminėto jų autoriaus. Taip pat yra verbų (Alina Rynkevič-Alencinivič, Olia Kunicka, Renata Rynkevič-Jančiauskienė, Stanislava Rynkevič ir kt.) ir margučių (Banga Vaicekauskienė) ekspozicijos.

Apžiūrėjome viską iš ryto. Šiandien 14 val. dar oficiali atidarymo ceremonija, kurioje pagal programą koncertuoti turėjo Šalčininkų rajono liaudies ansambliai. Bet tam laikui buvo kitų planų.

Oficina

Svirnas